La campanya de la Renda 2017 s’inicia el 4 d’abril

El pròxim 4 d’abril els contribuents ja podran presentar la Renda 2017, corresponent a l’exercici 2017. Enguany, s’avança al 15 de març la data en què es pot sol·licitar, des de la pàgina web de l’Agència Tributària, el número de referència RENØ, que permet accedir a les dades fiscals del contribuent.

La principal novetat d’aquesta campanya és que es podran sol·licitar les dades fiscals, confirmar i presentar la declaració de la renda mitjançant una nova aplicació mòbil.

CALENDARI

• Presentacions telemàtiques: tant si el resultat és a ingressar com retornar, del 4 d’abril al 2 de juliol (però fins al 27 de juny si es domicilia el pagament).

• Presentacions en paper: si el resultat de la declaració és a retornar, des del 10 de maig fins al 2 de juliol.

• Presentacions en paper: si el resultat és a ingressar, des del 10 de maig fins al 2 de juliol (però fins al 27 de juny si es domicilia el pagament)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Recordeu que per confeccionar i presentar la declaració de la renda i el patrimoni amb l’Assessoria Fiscal de la Cambra és imprescindible demanar hora.

Us recordem que la documentació que haureu de presentar és:

• liquidació de l’IRPF i declaració de patrimoni del 2016

• DNI del declarant i fotocòpia del DNI de les persones de la unitat familiar

• certificats de rendiments del treball personal

• certificats bancaris dels rendiments del capital mobiliari

• documentació de compravenda de béns, aportacions a plans de pensió i altra documentació d’interès fiscal

• rendiments del capital immobiliari: contracte d’arrendament, escriptures i informació del préstec d’adquisició, rebuts de l’IBI i altres tributs, factures de reparacions de l’immoble explotat en lloguer i de la comunitat de propietaris, quotes de la comunitat de propietaris, assegurances, etc.


Encara no ets soci de la cambra?

Pots fer-te soci en un moment a través de la nostra web