Els socis i les comunitats associades poden usar el servei consultor online a través del qual es contesten les consultes jurídiques que es formulin en assumptes relacionats amb la propietat urbana.

Les consultes són gratuïtes però han de ser breus i han de poder ser resoltes sense necessitat de realitzar un examen de documents i antecedents. Per a consultes de major complexitat, la Cambra posa a la teva disposició el servei presencial de consultoria jurídica amb visita concertada a les seves oficines.

Les respostes seran sempre realitzades per un advocat membre del Servei Jurídic de la Cambra i no tenen més valor que el d’una consulta, és a dir, que les respostes suposen la interpretació i criteri de l’advocat segons el seu lleial saber i entendre.

Soc Soci

No soc Soci

Per poder fer les seves consultes cal fer-se soci. Un cop enviat el formulari a la Cambra ens posarem en contacte amb vostè via telèfon o via e-mail per tal de formalitzar la sol.licitud d’inscripció. Fins aleshores, no es podrà donar per vàlida.